(C)2006 GE OUTSOURCE GROUP CO.,LTD. All Rights Reserved. Design by GE Outsource Group Co.,Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก สินค้าของบริษัท ติดต่อเรา ดาวน์โหลด ส่วนหนึ่งของผลงาน เกี่ยวกับเรา
 
ผลงานบริษัท (Portfolio)

 

             บริษัท จีอี เอาท์ซอร์ซ กรุ๊ป จำกัด  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการวิจัย, การพัฒนา และการเสริมสร้าง องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญที่เรามีในการเป็นผู้ผลิตป้ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ป้ายไฟวิ่ง, ป้ายอักษรไฟวิ่ง, ป้าย Target , นาฬิกาดิจิตอล
เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน การใช้งาน ให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจสินค้าของทางบริษัทเรา
            ผลงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายปีนั้น ทางบริษัทไม่สามารถนำมาแสดงในที่นี้ได้ทั้งหมด นี่เป็นผลงานเพียงส่วนหนึ่ง และทางบริษัทมีความ ภาคภูมิใจนำเสนอ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าของเรา  เราจะปรับปรุง วิจัย และพัฒนา สินค้าของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป...

..........................................................................................................................................................................................................
 
  ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ (We Prouldy present)
   
กลุ่มป้ายไฟวิ่ง

1. ท่าอากาศยานแห่งชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport)

2. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Immigration Police)

 

3. สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร (Social Security Office)

  4. บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด (Nahm Sanitaryware Co., Ltd.)
  5. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คลองหลวง) (Thailandpost Co.,Ltd.)
 

6. บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

  7. ร้านอาหารซีไทม์ (Sea Time)
  8. ธนาคารออมสิน สาขา ยโสธร
  9. ธนาคารออมสิน สาขา พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
  10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  11. บริษัท ไทยซัมมิท แฮร์เนส (มหาชน) จำกัด (Thai Summit Harness Co.,Ltd.)
  12. บริษัท จี พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  13. บริษัท ดีไซน์ วิซาร์ด จำกัด (Design Wizard Co.,Ltd.)
  14. ศูนย์อุทกวิทยา และบริหารน้ำ จ.เชียงใหม่
  15. หจก. นิคมวัฒนา
  16. มหาวิทยาลัยรังสิต
  17. บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธิ์ุ จำกัด
  18. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
  19. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
   
   
กลุ่มป้ายอุตสาหกรรม

1. บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Summit Showa Manufacturing Co.,Ltd.)

 

2. บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง ออโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (Summit Laemchabang Auto Body Work Co.,Ltd.)

  3. บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด (The Siam Kubota Industry Co.,Ltd.)
  4. บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
  5. บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Kaga Electronics (Thailand) Co.,Ltd.)
  6. บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด (TS Tech (Thailand) Co.,Ltd.)
  7. บริษัท บางกอก ซันโย สปริง จำกัด (Bangkok Sanyo Spring Co.,Ltd.)
  8. บริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
 

 

กลุ่มนาฬิกา

1. บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิวจำกัด (Futaba JTW (Thailand) Co.,Ltd.)

 

2. บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด (Jutha Wan Co.,Ltd.)

 

3. หจก. อุตรดิตถ์ เอส.ดี.คอมพิวเตอร์

 

4. บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนวไทย จำกัด (ํY.M.F. National Thai Co.,Ltd.)

  5. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มหาชน จำกัด (นครราชสีมา) (CPF)
  6. บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม อุบล จำกัด
  7. บริษัท ราชศรีมาเอกลักษณ์
  8. บริษัท เอแอล ไซเคิ้ล จำกัด (A.L Cycle Co.,Ltd.)
  9. บริษัท อาร์เอส แคนเนอรี่ จำกัด (RS Cannery Co.,Ltd)
 

10. บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (Unicord Co.,Ltd.)

  11. บริษัท ดี.เอ็ม.ที คอนเทนเนอร์ จำกัด
  12. CM Organizer Public Company Limited
   
กลุ่ม OEM

1. บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (United Telecom Sales & Services Co.,Ltd)

  2. กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.02) กรุงเทพมหานคร (Traffic Police Bangkok)
  3. สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (City Law Enforcement Department Bangkok)
  4. พระอินทร์ อ็อคชั่น
   
..........................................................................................................................................................................................................
กลุ่มป้ายไฟวิ่ง
 
1. ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Immigration Police)
 

           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 3สี ความละเอียด 16x256 Pixels ขนาด 20cm x 200cm x 10cm. สามารถแสดงข้อความได้ทุกภาษา เช่น ไทย,อังกฤษ,จีน เป็นต้น แสดงตัวอักษรได้ 100,000 ตัวอักษร มีรูปแบบการแสดงผล 25 รูปแบบ แสดงภาพกราฟริกเต็มหน้าจอได้ 10รูป

 

            1.1 ท่าอากาศยานแห่งชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport)

 
 

            1.2 สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มาบตาพุต จ.ระยอง (ตม.)

 
..........................................................................................................................................................................................................
2. สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office)
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 3สี ความละเอียด 64x256 Pixels ขนาด 50cm x 200cm x 10cm. สามารถแสดงตัวอักษรได้ 100,000 ตัวอักษร แสดงผลภาษาไทยได้ 4 บรรทัด มีรูปแบบการแสดงผล 20 รูปแบบ แสดงภาพกราฟริกเต็มหน้าจอได้ 5 รูป
 
            2.1 สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6 กรุงเทพมหานคร
 
 
            2.2 สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 กรุงเทพมหานคร
 
..........................................................................................................................................................................................................
3. บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด (Nahm Sanitaryware Co., Ltd.)
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 1 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................

4. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คลองหลวง) (Thailandpost Co., Ltd.)

 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 3สี สามารถแสดงข้อความได้ทุกภาษา เช่น ไทย,อังกฤษ,จีน เป็นต้น แสดงตัวอักษรได้ 100,000 ตัวอักษร มีรูปแบบการแสดงผล 25 รูปแบบ แสดงภาพกราฟริกเต็มหน้าจอได้ 10รูป
 
..........................................................................................................................................................................................................
5. บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 3สี สามารถแสดงข้อความได้ทุกภาษา เช่น ไทย,อังกฤษ,จีน เป็นต้น แสดงตัวอักษรได้ 100,000 ตัวอักษร มีรูปแบบการแสดงผล 25 รูปแบบ แสดงภาพกราฟริกเต็มหน้าจอได้ 10รูป
 
 
 
..........................................................................................................................................................................................................
6. ร้านอาหารซีไทม์ (Sea Time)
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายนอกอาคาร 1 สี (Outdoor )
 
 
..........................................................................................................................................................................................................
7. Thai Summit Harness Co.,Ltd.
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 1 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................
8. งานกองคลังมักกะสัน
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 1 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................
9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 3 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
10. มหาวิทยาลัยรังสิต
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคาร 3 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................
 

10. ศูนย์อุทกวิทยา เชียงใหม่

 
       รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายนอกอาคาร 1 สี
 
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
11. บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธิ์ จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายนอกอาคาร 1 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
12. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายอักษรไฟวิ่งภายนอกอาคาร 3 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
13. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายแสดงตัวเลข
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
กลุ่มป้ายอุตสาหกรรม
 

1. บริษัท สยาม คูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด (The Siam Kubota Industry Co., Ltd.)

 
          รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards) 2 รุ่น
 
 
..........................................................................................................................................................................................................

2. บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง ออโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (Summit Laemchabang Auto Body Work Co., Ltd.)

 
       รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards)
รุ่น PB-04 (ID)
 
..........................................................................................................................................................................................................

3. บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Summit Showa Manufacturing Co., Ltd.)

 
       รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards) รุ่น PB-01
 
..........................................................................................................................................................................................................

4. บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด (TS Tech (Thailand) Co.,Ltd.)

 
       รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards)
 
..........................................................................................................................................................................................................

5. บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง ออโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด(สาขาระยอง) (Summit Laemchabang Auto Body Work Co.,Ltd.)

 
       รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards)
 
..........................................................................................................................................................................................................
6. บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards)
 
..........................................................................................................................................................................................................
7. บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards)
 
..........................................................................................................................................................................................................
8. บริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้แสดงผลเป้าหมายการผลิต (Production Display Boards)
 
..........................................................................................................................................................................................................
 
กลุ่มนาฬิกา
 
1. บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิวจำกัด (Futaba JTW (Thailand) Co.,Ltd.)
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล (Digital Clock) รุ่น CK-11
 
..........................................................................................................................................................................................................
2. บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด (Jutha Wan Co., Ltd.)
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล (Digital Clock) รุ่น CK-11
 
..........................................................................................................................................................................................................
3. บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนวไทย จำกัด (ํY.M.F. National Thai Co.,Ltd.)
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล (Digital Clock) รุ่น CK-01
 
 
 
 
..........................................................................................................................................................................................................
4. บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม อุบล จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล รุ่น CK- 01
 
..........................................................................................................................................................................................................
5. บริษัท อาร์เอส แคนเนอรี่ จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล รุ่น CK- 05
 
..........................................................................................................................................................................................................
6. บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล รุ่น CK- 01
 
..........................................................................................................................................................................................................
7. หจก. อุตรดิตถ์ เอส.ดี.คอมพิวเตอร์
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายแสดงราคา 4 หลัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 
..........................................................................................................................................................................................................
8. บริษัท ดี.เอ็ม.ที คอนเทนเนอร์ จำกัด
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล พร้อมอักษรไฟวิ่ง 1 สี
 
..........................................................................................................................................................................................................
9. CM Organizer Public Company Limited.
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : นาฬิกาดิจิตอล รุ่น CK-05
 
..........................................................................................................................................................................................................
กลุ่ม OEM
 

1. บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (United Telecom Sales & Services Co., Ltd)

 
            1.1 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.02) กรุงเทพมหานคร (Traffic Police Bangkok)
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ออกแบบ และพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของป้ายสลับข้อความ (Controller Card) เพื่อใช้แทนController Card เดิมจากของต่างประเทศ (ประเทศอิตาลี) ตาม Scope of Work ของสัญญาเลขที่ N3A006/05/004
 
 
            1.2 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (City Law Enforcement Department Bangkok)
 
          รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : PTT-ID คือ ตัวสร้างรหัสประจำเครื่อง และส่งรหัสไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ขณะกำลังใช้งาน วิทยุสื่อสารอยู่ กล่าวคือเมื่อมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ของสำนักงานเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ใช้งานวิทยุสื่อสารทุกครั้ง ทางศูนย์ควบคุมกลาง จะรับทราบว่า เจ้าหน้าที่ท่านใดใช้งานอยู่   โดยมีการทำงานตาม Scope of Work ของสัญญาเลขที่PCL(4CP024)/004
 
 
            รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : PTT-ID คือ ตัวสร้างรหัสประจำเครื่อง และส่งรหัสไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ขณะกำลังใช้งาน วิทยุสื่อสารอยู่ กล่าวคือเมื่อมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ของสำนักงานเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ใช้งานวิทยุสื่อสารทุกครั้ง ทางศูนย์ควบคุมกลาง จะรับทราบว่า เจ้าหน้าที่ท่านใดใช้งานอยู่   โดยมีการทำงานตาม Scope of Work ของสัญญาเลขที่PCL(4CP024)/017
 
..........................................................................................................................................................................................................
2. พระอินทร์ อ็อคชั่น
 
           รายละเอียดของโปรเจก (Project Detail) : ป้ายแสดงตัวเลขหลายหลัก
 
 
..........................................................................................................................................................................................................